۲۲ مهر

نحوه تولید و تعمیر تابلو های روان و تلویزیون‌ شهری ازگذشته تا به حال

نحوه تولید و تعمیرتابلوهای روان و تلویزیون‌ شهری ازگذشته تا به حال در این مقاله در مورد تولید و ایرادهای که معمولا درتابلوهای روان و تلویزیون های شهری قدیمی  و جدید بیشتر دیده شده خواهیم پرداخت..برای شروع باید به تابلوهایی که در گذشته بصورت انحصاری توسط برندهای بزرگ داخلی ساخته میشد بپردازیم که اغلب تمامی […]